Formandens beretning del 2

Aktiviteter

Vi har i årets løb sponsoreret diverse løb rundt om på banerne. Sammen med Hovhedegaard har vi holdt åbent hus der og det er altid en publikumstræffer.
Den sjællandske sektion har fremvist Deliberate Speed på Falster og Beaumont Hanover er blevet præsenteret på Billund banen. I Aalborg og Skive har Kaj Jensen fremvist og præsenteret de hingste han har opstaldet.
Møder og det lokale arbejde foregår ude på banerne og i de respektive sektioner.

Ved sidste års Delegeretmøde blev bestyrelsen opfordret til at skabe en auktion for om muligt at udvide salgsmulighederne for vore medlemmer.
Planlægningen af denne auktion er i fuld gang og vil finde sted på Charlottenlund Travbane den sidste lørdag i september, dagen før Dansk Travkriterium.
Vi regner med rigtig mange tilmeldinger og vil så håbe at det også vil lykkes at få nogle købere frem.

Hingstepark

Vi har i 2009 sagt farvel til to hingste Ride The Wave og Imposant Sund. De havde ikke længere den store bevågenhed fra medlemmernes side og var som det så smukt hedder ”ikke længere kommercielt interessante”
Således indeholder vores hingstepark nu kun 4 stykker, Beaumont Hanover, Deliberate Speed, Earthquake og Great Challenger.

Beaumont Hanover stod hos træner Peter J Hansen i Billund og fik tilført 15 hopper. Det var skuffende, men skete i forbindelse med at en billig-hingst stod opstaldet samme sted.

Deliberate Speed stod hos Berner Olsen på Sjælland og fik her tilført 23 hopper. Som vanligt med rigtig gode drægtigheds resultater.

Earthquake vendte i 2009 tilbage til Hovhedegaard hvor han fik tilført 26 hopper. Egentlig ikke ret mange når man tænker på de gode resultater og den høje brede kvalitet hans afkom har.
Men det er nok et udtryk for den konkurrence der er og manges ønsker om at prøve noget nyt.

Great Challenger’s afkom fik deres helt store gennembrud i 2009. En gennembrud så stort at vi med rette kan forvente os at han i de kommende år vil have stor efterspørgsel og dermed kan bidrage positivt til foreningens økonomi. Han blev tilført 91 hopper i 2009 på Hovhedegaard.

Hingsteudbud

Udover vore egne hingste har vi haft indlejet Armbro Goal og Stand Strong, begge disse har stået på Hovhedgaard og blev tilført henh. 62 og 44 hopper.
Vores udbud af frossen sæd er endnu ikke nogen særlig lukrativ forretning for foreningen. Vi skal passe på at begrænse omfanget til det der virkelig har medlemmernes interesse og nok være bedre til at udbrede kendskabet til de hingste vi udbyder.
Om ikke andet tilfredsstiller disse hingste enkelte medlemmers interesse i at producere afkom efter internationalt anerkendte og mere eksklusive hingste. Afkom der vil være unikke på det danske marked.
Vi har efter at have flyttet vores lager af frostsæd til Berner Olsen fået en meget bedre styring på dette.
Globaliseringen på hingstemarkedet har hersket i nogen år nu. Og vi er nødt til at følge med i dette og få tilgang til de mest attraktive hingste.

Som nævnt skal vi gerne snart have mulighed for at kunne investere i nye hingste. Det vil indenfor en meget overskuelig fremtid være en nødvendighed!

Fremtid

Som nævnt ser jeg Opdrætterforeningens rolle som det seriøse samlingspunkt for de danske opdrættere.
Det kræver dog til stadighed et stort arbejde fra bestyrelsen og øvrige medlemmer i foreningen.
Vi ser i disse år at det er meget vanskeligt at få frivillige til at gøre et stykke arbejde indenfor næsten alt.
Jeg håber dog at vi i foreningen kan udbygge dette. Vi har vel alle sammen en interesse i en fortsat forening. Under hvilken form Opdrætterforeningen så skal køre er et emne vi også løbende må bearbejde.

Som sagt er nyindkøb af avlshingste en ting der presser sig mere og mere på.
Et koncept for dette kunne evt. tænkes at være, at gøre det sammen med nogle af vore udenlandske samarbejdspartnere. På den måde kan vi dels sprede risiko og derudover lade hingstene turnere også udover Danmarks grænser.

Slutteligt vil jeg gerne yde mine bestyrelseskolleger en stor tak for deres store arbejde. De bruger faktisk rigtig mange timer af deres fritid på dette.

Vores tilknyttede hingstestationer yder også et stort arbejde i foreningens interesse. Vi har for tiden kun tre stationer. Heraf er Hovhedegaard den største. Her yder Kaj og Jeanette en kæmpe indsats i at tiltrække og servicere hopper til hingstene.
70 % af de danske følhopper bor i Nordjylland, så det passer meget godt til det antal af vore hingste der står på Hovhedegaard.
Også hos vore to øvrige hingsteholdere Peter J Hansen i Billund og hos Berner Olsen på Sjælland ydes et godt og seriøst arbejde. Det vil jeg gerne takke for.

24.april 2010
Mikkel Stub Jørgensen