Opdrætterpræmier 11/11 2009

Fra og med 1.januar 2010 gælder nye satser til opdrætterne.
De foretagne ændringer der er vedtaget af DTC på et bestyrelsesmøde i oktober måned, sker på baggrund af et ret bredt ønske i opdrætterkredse om i højere grad at tilgodese hopperne. Og også i højere grad at tilgodese aktive opdrættere på delvis bekostning af de der har været aktive.

Historisk var det sådan, at opdrætteren i hele hestens levetid fik 10% af dens indvundne pengepræmier vundet i Danmark.
På et tidspunkt blev det attraktivt at sælge danske heste til udlandet. Sverige og Norge var de store aftagere.
For at opdrætteren ikke skulle blive sorteper såfremt hans afkom blev videre solgt til udlandet, blev det ret almindeligt, at opdrætteren lavede en eksportklausul. Dette betød, at et beløb skulle tilfalde ham såfremt hesten blev eksporteret – og han dermed mistede chancen for de 10% hans opdræt ville have kunnet tjene her i Danmark.

I forbindelse med den stadig større globalisering, og en stærkt øget frekvens af udenlandsk ejede hestes start i Danmark og tilsvarende dansk ejede hestes starter i udlandet; blev den først indførte ordning med de 10% lavet om.


Således blev opdrætterpræmierne differentieret, reglen kom til at lyde på:

5% af vundne penge i Danmark for 7-12 årige heste
12,5 % af vundne penge i Danmark for 2-6 årige heste.

En restsum deles ligeligt som en procentsats til dansk opdrættede hestes indvundne præmier i udlandet.
Denne restsum udgør forskellen mellem det i alt afsatte totalbeløb til opdrætterpræmier minus det der er uddelt til de ovennævnte henholdsvis 5- og 12,5 %. Typisk ender denne sats på ca. 4%.
Under dette kunne en hest højst indkassere totalt kr. 50.000 i opdrætterpræmier af de udenlandsk indvundne præmier i dens levetid.

Fra og med 1. januar 2010 ændres ovenstående så igen.

De nye satser bliver

20 % af vundne penge i Danmark for 2-6 årige hopper
12,5 % af vundne penge i Danmark for 2-6 årige hingste og vallakker
0 % til de 7-12 årige heste.

Restsummen til de i udlandet indtjenende heste fordeles på samme måde som hidtil. Men nu kun for de 2-6 årige heste. Og nu med et maksimum for disse på kr. 25.000. Og samtidig med en nedre grænse på kr. 500 pr. År.Det er klart, at det havde været ønskværdigt med en generel opdrætterpræmie på 20% i hele hestens levetid og karriere.

Desværre er de økonomiske forhold sådan, at den samlede pulje af opdrætterpræmier der er til rådighed er et fast og efterhånden ret devalueret beløb. Puljen indregnes som en del af de samlede præmier. Og har nu i nogle år altså ikke længere været 10% af de samlede præmier.

Ønsket om især, at tilgodese hopperne begrundes i, at de har sværere ved at indtjene samme beløb i løbene som hingste og vallakkerne.
Typisk i Danmark er det jo sådan, at på årings-auktionerne er hoppene mindre attraktive for køberne med klart lavere salgspriser til følge.

Det skal nævnes, at i de klassiske løb tages også opdrætterpræmierne af hesteejernes egne indskud!
Således kan man sige, at unge dominerende hoppestjerner som vi har set i de sidste par år, ikke har nogen speciel stor negativ indflydelse på de andre kategoriers muligheder for opdrætterpræmier.

Så den endelige løsning på problematikken må jo være, at deciderede hoppeløb bliver langt mere udbredte.
Men det er åbenbart en helt anden historie, som må tages op når vi forhåbentligt igen ser fremgang for dansk travsport, og det ikke bare er omfordelinger der er på dagsordenen!


DTC’s beslutning om de ændrede satser er sket med baggrund i et forum af et repræsentativt udvalgt udsnit af danske opdrættere.
Også Opdrætterforeningen var deltager i dette forum.

Mikkel Stub Jørgensen